Download dokumentov, prezentácií a programov / Download of documents, presentations and programs ...
Dokumenty / Documents
Kniha "Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma" /SK verzia/
4.6 MB    PDF-format   ZIP-archive
Book "Water for the Recovery of the Climate - A New Water Paradigm" /ENGLISH version/
15 MB    PDF-format   ZIP-archive
Košický protokol pre vodu v 21. storočí
171 kB    PDF-format   ZIP-archive
Stratégia ZMOS
193 kB    PDF-format   ZIP-archive
ZMOS strategy
177 kB    PDF-format   ZIP-archive
Príhovor európskeho komisára Jána FIGEĽa na Konferencii "Voda a klíma v Európe", 17.9.2007 v Bratislave
47 kB    PDF-format   ZIP-archive
Video komisára Jána FIGEĽa, európskeho komisára pre vzdelávanie,odbornú prípravu, kultúru a školstvo.
87 MB           MPG-file
Vystúpenie Zity Pleštinskej, poslankyne Európskeho parlamentu na konferencii "VODA A KLÍMA V EURÓPE"
47 kB    PDF-format   ZIP-archive
Zmena zodpovednosti v hospodárení vodou ( Ing. Viktor Nižňanský PhD. )
122 kB    PDF-format   ZIP-archive
€uro Regióny 3 ( Magazín pre rozvoj regiónov )
2.4 MB    PDF-format   ZIP-archivePrezentácie / Presentations
Zmena zodpovednosti pri hospodárení s vodou ( Ing. Viktor Nižňanský, PhD. )
466 kB    PowerPoint   ZIP-archive
Protipovodňová prevencia a vývoj klímy ( Ing. Martin Kováč - špecialista Kancelárie ZMOS )
2.1 MB    PowerPoint   ZIP-archive
Politika ZMOS pri ochrane a využívaní vodných zdrojov ( Ing. Jozef Turčány - výkonný podpredseda ZMOS )
400 kB    PowerPoint   ZIP-archive
Rámcová smernica o vode( Ing. Boris Minárik - Global Water Partnership Slovensko )
52 kB    PowerPoint   ZIP-archive
Možnosti obnovy vodného cyklu činnosťou človeka (Ing. Michal Kravčík, MVO Ľudia a voda)
5.9 MB    PowerPoint   ZIP-archive
Technológie a voda v krajine (Ing. Viera Fecková, PhD. - SCPC s.r.o.)
100 kB    PowerPoint   ZIP-archive


Ostatné súbory / Others files
Adobe acrobat reader 8.0 SK verzia
23 MB          ZIP-archive
Obal knihy "Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma", /SK verzia/
1.2 MB    PDF-format   ZIP-archive
Cover of the book "Water for the Recovery of the Climate - A New Water Paradigm" /ENGLISH version/
1.2 MB    PDF-format   ZIP-archive